Microsoft Teams w nauczaniu zdalnym

PWSW w Przemyślu

autor: Jerzy Wawro

2020-11-03

W opracowaniu wykorzystano materiały Microsoft.

Wstęp

Microsoft Teams jest jednym z programów pakietu Microsoft 365. Służy on do pracy w online w zespołach. W każdym zespole wyróżnia się właścicieli (zespołu) i uczestników. Zespołami mogą być grupy studentów (uczestnicy) oraz nauczyciele akademiccy (właściciele).

Korzystanie z Microsoft Teams wymaga posiadania konta w usłudze Microsoft 365 oferowanej przez firmę Microsoft.

Dla studentów, uczniów i nauczycieli usługa ta jest darmowa. W PWSW konta są zakładane przez administratora tego systemu.

MS Teams umożliwia prowadzenie zdalnych zajęć dowolnego typu (wykłady, ćwiczenia, laboratorium, lektorat itd). Platforma udostępnia wiele przydatnych do tego typu zajęć funkcjonalności: wideokonferencje, wymianę plików, sprawdzenie obecności, czat, nagrywanie sesji itd.

Zalety:

  • system działa bardzo stabilnie (niezależnie od ilości osób biorących udział w wideokonferencjach)
  • współpracuje z wieloma aplikacjami z platformy 365
  • W wyższych szkołach w Polsce, MS Teams stały się standardem w prowadzeniu zajęć zdalnych.

Wady:

  • większy wysiłek w trakcie poznawania systemu w porównaniu z innymi platformami online

Krótkie prezentacje systemu:

Wymagania

MS Teams można używać poprzez zainstalowaną aplikację, przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną.

Na stronie internetowej Microsoft365 (office.com) klikamy w ikonkę Teams:

Otworzy się strona internetowa Teams w bieżącej przeglądarce. Zależnie od przeglądarki możemy używać:

  • Chrome, Edge, Opera - wszystkie funkcji Ms Teams;
  • Mozilla Firefox - nie obsługuje spotkań online;

Dla Firefox konieczne jest zatem korzystanie z Ms Teams (w innych przypadkach - zalecane).

Wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu wyposażony w mikrofon, słuchawki lub głośniki oraz ewentualnie kamerę. Dla aplikacji MsTeams wymagane jest przynajmniej 4 GB pamięci RAM.

MsTeams działa w każdym systemie operacyjnym (Windows, Linux, macOS, Android).

Do prowadzenia zajęć (dydaktyk) najlepszym wyborem jest laptop. Do udziału w zajęciach (student) wystaraczy smartfon.

Połączenie internetowe

Aplikacja MS Teams - jak większość serwisów multimedialnych - dopasowuje jakość dźwięku i rozdzielczość obrazu do używanego łącza. Do poprawnego i komfortowego działania aplikacji MS Teams zalecane jest stabilne połączenie sieciowe o przepustowości co najmniej 5 Mb/s (megabitów na sekundę).

Prędkość połączenia można sprawdzić np. na stronie https://www.speedtest.pl/

W przypadku pojawienia się szarpania obrazu, dźwięku, opóźnienia itp., w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy nasze łącze internetowe nie jest obciążone przez innych użytkowników (np. inni domownicy używający w tym czasie serwisu YouTube, zalogowani do gier sieciowych itp.) bądź inne aplikacje uruchomione na komputerze (np. przeglądarka w trakcie pobierania dużego pliku, aktualizacja systemu itd.).

Jeśli nasze połączenie z internetem jest wolniejsze, warto rozważyć wyłączenie kamery (przesyłanie obrazu wykorzystuje znaczną część możliwości naszego łącza).

results matching ""

    No results matching ""