Jesteś na stronie informacyjnej PWSW   Click to listen highlighted text! Jesteś na stronie informacyjnej PWSW
Naciśnij “Enter” aby skoczyć do treści

Zmiana nazwy Uczelni

Oficjalna informacja

Strony internetowe

Poczta

MICROSOFT 365

Wirtualna Uczelnia

Oficjalna informacja

Na podstawie § 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1396) z dniem 1 października 2022r., została zmieniona nazwa Uczelni

z:

„Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu”

na

Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu”

Pozostałe dane nie uległy zmianie.

W związku z powyższym od dnia 1 października 2022r., Uczelnia posługuje się następującymi danymi w umowa jak i w treści faktur VAT:

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

przy ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl,

NIP 795-22-13-669, REGON: 651431983

Strony internetowe

Oficjalna strona internetowa Uczelni:

Dotychczasowa strona (pwsw.pl) będzie funkcjonować jeszcze przez jakiś czas, ale nie będzie aktualizowana. Ostatnią informacją będzie przekierowanie do nowej strony.

Pozostałe strony będą systematycznie zmieniane w ten sposób, że przyrostek „pwsw.edu” będzie zmieniany na „pansp.pl”. Tam gdzie to możliwe – ustawimy automatyczne przekierowanie (po wpisaniu starego adresu automatycznie zostaniemy przeniesieni na nowy).

Poczta

Każdy pracownik posiadający konto w naszym systemie PWSW\i.nazwisko i email , otrzyma dodatkowo tak zwany alias (gdzie „i” – pierwsza litera imienia, a „nazwisko” – nazwisko pracownika pisane małymi literami).

Dzięki temu:

1. Do serwera poczty (https://poczta.pwsw.eu) można się będzie logować na dwa sposoby:

a) jak dotąd PWSW\i.nazwisko

b) mailem: (lub )


2. Skrzynka pocztowa pozostaje bez zmian. Nadal mamy dostęp do maili archiwalnych. Zarówno maile wysłane na nowy adres (@pansp.pl) jak i stary adres (@pwsw.eu) trafiają do tej samej skrzynki. Jeśli korzystamy z programu klienta poczty (jak Outlook, lub Thunderbird) – do odczytu skrzynki nie musimy nic zmieniać w jego konfiguracji.

3. Przy wysyłaniu maili za pośrednictwem strony poczta.pwsw.eu – do 1 października b.r. nadal automatycznie będzie się wybierał adres nadawcy @pwsw.eu, a od pierwszego października @pansp.pl – bez żadnej ingerencji ze strony użytkownika.

4. Zmiana nadawcy u użytkowników programów klienta poczty (Outlook, Thunderbird) – wymagają zmiany konfiguracji (ustawień kont).

Dla programu Thunderbird: Edycja → Konfiguracja kont

Wystarczy zmienić adres email na głównym ekranie ustawień konta:

 W razie problemów prosimy o maila do Działu Informatyzacji na adres – pomożemy.

W programie Outlook (różne wersje mogą się różnić pod tym względem):

Plik → Ustawienia kont


Wystarczy zmienić adres – jak na rysunku (w czerwonej ramce). Opcjonalnie – po kliknięciu w „Więcej ustawień” zmieniamy nazwę, która nam się wyświetla przy redagowaniu maili.

Po kliknięciu w przycisk “Dalej” zatwierdzamy zmiany.

5. Została uruchomiona strona https://poczta.pansp.pl/ – która automatycznie przenosi nas na serwer poczty https://poczta.pwsw.eu

MICROSOFT 365

Została zdefiniowana domena pansp.pl i wszyscy pracownicy otrzymali dodatkowy „alias” z adresem @pansp.pl. Do końca września b.r. logujemy się na dotychczasowe konto – czyli @pwsw.eu. Od 1 października logujemy się na konto @pans.pl. Jest to to samo konto – więc będziemy mieć dostęp do tych samych danych (zespoły Teams, stworzone dokumenty itd…). Nie zmieni się też hasło!

Jeśli ktoś korzysta z Microsoft Azure – to tak jak w Microsoft 365 – zmieni się tylko login.

Zmianie ulegnie adres URL usługi OneDrive (dysk sieciowy dostępny w pakiecie Microsoft 365). W związku z tym:

  • Jeśli korzystamy z OneNote w usłudze OneDrive, może być konieczne zamknięcie opisów i ponowne otwarcie ich w programie OneNote.

  • Linki do udostępnionych plików z usługi OneDrive mogą przestać działać – użytkownik musi ponownie je udostępnić.

Uwaga! Nowo przyjmowani studenci będą mieć adres @s.pansp.pl!

Wirtualna Uczelnia

Logowanie do Wirtualnej Uczelni oraz systemu dziekanatowego (Uczelnia 10) odbywa się za pośrednictwem Microsoft 365. Dlatego też z dniem 1 października zostaną zmienione wszystkie konta – aby ustawić nowy sposób logowania.

Zmiana będzie może potrwać do końca dnia 1 października. W tym czasie mogą nastąpić pewne chwilowe problemy (można próbować logowania na stare lub nowe konto).

Skip to content Click to listen highlighted text!